Operational Management

0 Comments

datagedreven sturen

Een van de belangrijke thema’s in datagedreven werken is besturing. Dat gaat over de wijze waarop de strategie wordt doorvertaald naar de afdelingen, teams en individuen. De dagelijkse aansturing hierbinnen wordt ook wel operational management (OM) genoemd. Binnen OM vinden we 5 deelgebieden of 5 zogenaamde knoppen waar we aan kunnen draaien. Voor elk van deze knoppen hebben we verbetermogelijkheden maar we komen het best tot ons recht als we een analyse maken van de deelgebieden in hun onderlinge samenhang.

De schijf van 5

  • Proces
  • Besturing
  • Gedrag
  • Leiderschap
  • ICT

Zullen we eens een kop koffie drinken en deze 5 zaken in hun onderlinge samenhang voor uw context bespreken?

 

About the author 

Gerard Versluis

Lean Six Sigma master Black Belt, processen versimpelen en digitaliseren
Data gedreven werken trainingen en workshops
HR analytics en people analytics expert

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Scan de code