PERSONEELSTEKORT? 
Processen versimpelen en digitaliseren: bespaar tijd, verhoog kwaliteit
tijd besparen


Wij Besparen Tijd

Een eenvoudiger proces betekent in de praktijk dat het sneller gaat. Niet door sneller te werken maar door die dingen te doen die echt nodig zijn. En omdat het simpeler en duidelijker is geworden, is het ook eenvoudiger die dingen in één keer goed te doen.

Als we uiteindelijk een goed proces gaan digitaliseren (eerst processen optimaliseren en dan pas digitaliseren zoals ons logo ook al laat zien), zijn we pas klaar als het tijd oplevert. En dat is iets heel anders dan als het technisch werkt.

Dit verandert alles
Is het u niet al overkomen dat de automatisering meer tijd kost dan het oplevert? Gegarandeerd niet bij ons!
Onze focus is niet de techniek maar tijdbesparen.

Processen versimpelen en digitaliseren

Wij ondersteunen organisaties door op data gedreven wijze processen te versimpelen en te digitaliseren. Dat doen we door op basis van data te onderzoeken hoe processen werkelijk lopen (process mining), welke rol de mens het beste kan (moet?) vervullen in het proces en waar we mogelijk kunnen automatiseren en/of digitaliseren.

Wij werken graag voor kleinere (MKB) organisaties met grote ambities die met behulp van betrouwbare data en vanuit de Agile principes (waarden) stappen willen zetten richting de toekomst . Ook hebben we veel ervaring in de zorg (verpleeghuizen, gehandicapten zorg, GGD-GHOR) en het onderwijs.

We zetten technologie niet op een voetstuk, maar plaatsen het in de context van het businessmodel, waarin waardecreatie en het verdienmodel hand in hand gaan. Tijd besparen is ons motto.

Wij geloven er in dat innovatie en doorgaan met de business hand in hand gaan. We ondersteunen leiders bij het denken en doen van het blijven leveren van waarde voor de klant, nu en in de toekomst.

Managen is niet het controleren van de voortgang.
Managen is de kunde die zorgt dat medewerkers en teams hun resultaten halen.

Waarom data gedreven werken?

Bij het versimpelen, optimaliseren en digitaliseren van processen is data gedreven werken tegenwoordig geen nice to have meer. Het is een must have. In rap tempo ontstaat een digitale wereld waarin het voor de continuïteit van de organisatie van levensbelang is om alle beschikbare informatie te gebruiken. Dit betekent niet dat de mens geen rol meer speelt. De beste resultaten ontstaan volgens ons, door wat de data vindt, te combineren met de intuïtie en context kennis van de mensen. Het is een soort van yin en yang, 2 werelden die samen het beste bieden. Professionele en autonome medewerkers die ondersteunt met data, digitalisering en slimme processen met veel plezier een uitstekende performance halen.

De concurrentie is er mee bezig, klanten eisen het, medewerkers verwachten het.
Zet nu de stap om uw processen te vereenvoudigen, te optimaliseren en/of te digitaliseren.

Als je morgen nog wilt blijven leveren, zul je vandaag moeten veranderen

Visie

 • We starten met een businessprobleem, we eindigen met een business oplossing.
 • We werken vanuit een multidisciplinaire aanpak.
 • Digitaliseren en AI datarobots waar mogelijk, mensen waar nodig.
 • Slimmer werken en processen versimpelen ipv meer mensen en harder werken.

Hoe doen we dat?

 • We werken met een klein kernteam van management consultants en ICT-ers en werken samen met pareltjes uit de markt.
 • We werken vanuit een Rijnlandse Lean (en Agile) mindset met focus op de klant (van de klant). Continu leren, innoveren en verbeteren.
 • Co-creatie met onze opdrachtgevers (en indien nodig met de klant van de klant) in alle fasen van het proces.

Waarom wij?

Als we toch starten met data gedreven werken laten we het dan meteen goed doen en een stevig fundament voor de toekomst leggen..

Wij zijn senior management consultants met vele jaren ervaring en spreken de taal van uw business. Onze consultants hebben hun sporen verdiend in oa de zorg, het onderwijs, commerciële organisaties, logistiek, groothandelsbedrijven en bij banken en verzekeraars.

We werken vanuit Agile waarden:
- mensen boven processen en data
- focus op de belangrijke zaken
- co-creatie met klanten/ mdw
- verandering omhelzen

Het lijken soms onverenigbare werelden: data gedreven en mens gericht. Toch hebben wij hier een weg in gevonden en we richten ons dan ook op organisaties die hier ook in geloven. 

Onze Oneliners

Controle is goed, vertrouwen is beter

(we werken data gedreven en mensgericht)


Wij maken het leuker en gemakkelijker
(mensen gaan doen waar mensen goed in zijn)


Wij werken vanuit een MAP

 Mastery (jezelf ontwikkelen, groeien)
Autonomy (vrijheid, autonomie binnen grenzen)

Purpose (zingeving, van betekenis zijn)


Nooit automatiseren en processen verbeteren tegelijkertijd


Eenmalige invoer aan de bron en waar mogelijk parallelle werkzaamhedenTaal van de business

Wij spreken de taal van de business en vertalen de data naar inzichten voor de business. Zodoende is het voor teamleiders en managers mogelijk betere beslissingen te nemen. Digitalisering en vernieuwing van het businessmodel of operating model gaat iedereen aan en moet vooral niet beperkt blijven tot een ICT feestje.

Meetbaar maken en keuzes maken

We helpen met het meetbaar maken en versimpelen van processen, we helpen bij het maken van keuzes en we ondersteunen bij het meetbaar maken van beleid.

Zonder meten kun je niet verbeteren.

Continu leren

Wij helpen om medewerkers te leren hoe zij de problemen en uitdagingen die spelen zelf kunnen aanpakken en oplossen, op een dusdanige wijze dat zij hun werk belonend vinden en een gevoel ervaren dat hun werk ertoe doet.

Autonoom functioneren, eigen werkplezier organiseren, waardevol werk doen (persoonlijke groei en energie).

Minder fouten door feedback

De mogelijkheid tot verbeteren leidt tot het maken van steeds minder fouten. Iedere medewerker heeft het recht op korte termijn feedback zodat indien nodig deze zijn gedrag of werkwijze aan kan passen.

Dit vormt de basis van de lerende organisatie

digitale medewerkers

Maak kennis met Henri en Nelly. Ze zijn nooit ziek, hoeven geen vakantie, werken 24/7 en doen precies wat je zegt. We detacheren ze een periode in uw organisatie en als ze voldoen kunt u ze overnemen. En het grootste voordeel: uw mensen kunnen dat gaan doen waar mensen het beste in zijn.

Continue verbeteren, continu leren, continu innoveren

Vanuit een Rijnlandse Agile (of Lean) mindset werken we samen met onze opdrachtgevers. Door de rol van de mens te herbepalen en daar waar deze het best tot zijn recht komt in het proces in te zetten, helpen we bij data gedreven efficient versnellen (DEV).

En is het niet vanzelfsprekend dat dit het werkplezier ten goed komt.
De beweging van salarisadministrateur naar inkomensadviseur staat model voor deze aanpak. 

 • Mensen in het proces

Processen versimpelen

Van harder werken naar slimmer werken. Elimineer verspillingen, maak optimaal gebruik van de kwaliteit van mensen en digitaliseer waar mogelijk.

Processen zijn ooit zo bedacht dat ze in die context en dat timeframe optimale resultaten gaven. Maar de wereld is snel veranderd en door de nieuwe mogelijkheden die ICT biedt, nieuwe wensen van klanten en nieuwe governance en compliance eisen functioneren processen soms niet meer optimaal. Onze datatools (process mining) kan ondersteunen bij het snel in kaart brengen hoe een proces nu daadwerkelijk verloopt en is onmisbaar bij het verbeteren, versimpelen en optimaliseren.

Current Progress
Current Progress
Current Progress
Current Progress

Begin nu met data gedreven werken en neem een beslissende voorsprong. Uw voordelen op een rijtje.

 • Betere beslissingen met meetbaar betere resultaten.
 • Focus op en meer aandacht voor de belangrijke dingen.
 • Grotere klanttevredenheid (bij klant van de klant) omdat onze klant precies dat doet wat zijn klant nodig heeft.
 • Grotere medewerkerstevredenheid omdat er meer tijd ontstaat voor werkzaamheden die er toe doen en die geschikt zijn voor een mens.
 • Betere doorlooptijd (of afname wachtrijen), toename leverbetrouwbaarheid, toename kwaliteit. En meetbaar verbeterd vaak met “2 digit percentages”.
 • Faq

  Data gedreven werken. Dat is toch een IT ding.

  Nee, bij ons niet. Wij starten vanuit de business met een business vraagstuk. Soms is dat een HR proces dat we verbeteren en meer datagedreven maken zoals onboarding of verzuim. En vaak is het iets uit het primaire proces: betere doorlooptijd, betere kwaliteit, leverbetrouwbaarheid verhogen. Ook kan het de integratie van een klantproces in het eigen bedrijfsproces zijn of het opleiden van een AI databot. En ja, daar speelt IT een heel belangrijk rol in. Maar het begint en eindigt bij de business.

  DATA GEDREVEN WERKEN. Dat is vast een cultuurverandering.

  Nee. Wel is het zo dat als een organisatie in toenemende mate op basis van data gaat werken de cultuur langzaam maar zeker gaat mee veranderen. In onze aanpak starten we altijd klein en vandaaruit steeds kleine stapjes te zetten. Vergelijk het maar met een kiezel die in het water wordt gegooid en de steeds groter wordende cirkels.

  DATA gedreven werken. dat duurt vast maanden.

  Nee. We gaan voor het verbeteren en invoeren van datagedreven werken in kleine stapjes. Vaak al na enkele weken kunnen de eerste resultaten behaald zijn. En de quickwins zijn vaak al na enkele dagen zichtbaar. 

  DATA gedreven werken. da's vast heel duur

  Nee. Het kost wel geld maar dat is een investering die vaak binnen enkele maanden terugverdiend is. Omdat we niet werken vanuit een duur pand en onze overhead kosten tot een minimum zijn beperkt, kunnen we een eerlijke prijs voor de geboden kwaliteit bieden. Ook is het eventueel mogelijk om de te gebruiken AI datarobots en/of IT componenten te huren/ te leasen. Tot slot investeren we bij sommige klanten mee en kiezen opdrachtgevers soms voor more cure more pay.

  Scan de code