Data gedreven werken en processen versimpelen in de praktijk

0 Comments

processen versimpelen

In een eerdere blog op de website van Leanpartners heb ik al eens geschreven over de 7 tips bij procesverbetering. En er is een nieuwe blog in voorbereiding waar het gaat om processen versimpelen en digitaliseren. Daar worden vanuit het Rijnlands Lean denken diverse verbetermogelijkheden aangedragen om zelf mee aan de slag te kunnen zoals opnieuw naar een proces kijken met een verspillingen bril op. Processen zijn vaak op een bepaald moment in de tijd in een bepaalde context ontworpen die op dat moment het beste was. Maar de wereld verandert snel en is alles wat toen de juiste keuze was, dat nu nog steeds?

Een ander belangrijk aspect bij het versimpelen van processen is of ieder product de hele procescyclus door moet. Moet iedere hypotheekaanvraag  alle stappen doorlopen of zijn er wegen waardoor een kansloze of sowieso toegewezen aanvraag al eerder het proces uit kan?

Bruls: 'Kansloze asielzoekers eerder weren om noodopvang te verlichten'

En vandaag las ik op nos nieuws dat zelfs de overheid gestart is met het versimpelen van processen. Het moet toch niet gekker worden.

About the author 

Gerard Versluis

Lean Six Sigma master Black Belt, processen versimpelen en digitaliseren
Data gedreven werken trainingen en workshops
HR analytics en people analytics expert

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Scan de code